Riet- en dakdekkersbedrijf DEN OUDEN
Trumanlaan 36
4463 WS Goes
Tel. +31 (0)6 21574686
Fax: + 31 (0)113 501352
E-mail: info@rietdekker-denouden.nl

Nieuws

Nieuwe aanpak om kwaliteit en veiligheid in de bouw te verbeteren.

Vanaf begin 2016 zullen de regels voor mensen die op de bouwplaats werken aanzienlijk veranderen. De bouwvakkers die niet in vaste dienst zijn en dus als zzp-er of via een uitzendbureau worden ingehuurd gaan deze veranderingen het sterkst merken.

Vooral in de rietdekkersbranche worden er relatief veel schijnconstructie opgezet om op een goedkope manier buitenlandse mensen in te kunnen huren. Vaak zijn dit mensen zonder rietdekkersdiploma die voor een (te) goedkoop uurloon op het dak staan. Dit gaat uiteindelijk ten koste van kwaliteit, veiligheid en eerlijke concurrentie.

Veel van deze rietdekbedrijven melden niet vooraf dat zij met zulke mensen werken en als de opdrachtgever hier vooraf niet expliciet naar vraagt kan deze voor verassingen komen te staan. Want hoe is het wettelijk geregeld als het rieten dak na 5 jaar tegenvalt en er zijn buitenlandse zzp-ers ingehuurd, wie draait er dan op voor de garantie? Of draait een buitenlands uitzendbureau op voor een schade die tijds het werk is veroorzaakt? Belangrijke vragen als een particulier of bouwbedrijf een rieten dak laat vervangen of maken.

Met de nieuwe bouwpas moet het in één oogopslag te zien zijn wie de houder van deze pas is en of deze in loondienst is of op een andere manier wordt ingehuurd.

Het doel is uiteindelijk dat onderbetaling en uitbuiting van buitenlandse bouwvakkers wordt tegen gegaan en dat er een transparante eerlijke prijs/kwaliteit markt ontstaat.

 


 

Nieuwe eisen voor (monumentaal) rietdekkerswerk.

Begin 2015 zijn de nieuwe uitvoeringsrichtlijnen ERM met betrekking op rieten daken officieel van kracht. Een heel pakket technische beschrijvingen die er voor zorgen dat bij het aanbrengen of vervangen van een rieten dak de opdrachtgever zeker weet, dat als er aan deze eisen wordt voldaan, kwaliteit geleverd wordt.

Een belangrijke eis is dat er op een complete ploeg rietdekkers een minimaal aantal rietdekkers met een vakdiploma aanwezig zijn! Dit wordt nog wel eens onderschat en kan lijden tot onomkeerbare fouten in het proces die pas na jaren aan het licht komen.

We zijn blij met deze aangescherpte eisen omdat op deze manier het Nederlandse vakwerk in het juiste daglicht geplaatst wordt. Het lidmaatschap van de vakfederatie rietdekkers zegt niks over het aantal vakdiploma’s in een bedrijf. Vooral bedrijven die met Oost Europese rietdekkers werken zullen moeilijk aan deze eis kunnen voldoen.

Vraag dus bij uw aanbesteding of opdracht naar de samenstelling van de ploeg en het aantal Nederlandse rietdekkers met vakdiploma!

4. Rietdekkerswerk: voorbereiden en uitvoeren van rietdekkerswerk (in opslag en ter plaatse) op een technisch en historisch verantwoorde wijze, onder andere: beoordelen van de technische staat van rietbedekking met aansluitingen, bepalen van geëigende werkmethoden voor conserveren, repareren en vernieuwen van rietbedekking in de juiste omvang, uitvoeren van eenvoudig timmerwerk, verwerken en aanbrengen van riet en hiermee samenhangende materialen op duurzame wijze.

De gemiddelde ervaring van het personeel met rietdekkerswerk in de restauratie bedraagt 5 jaar. Hierbij geldt: voor aankomend dakdekker riet (niveau 2) minimaal 1 jaar ervaring; voor allround rietdekker geldt het Vakdiploma Rietdekker (niveau 3) met minimaal 3 jaar ervaring; voor middenkader en bedrijfsvoering (niveau 4) geldt eveneens het Vakdiploma Rietdekker en minimaal 5 jaar ervaring;

Voor de uitvoering van werkzaamheden op het dak geldt dat op elke twee rietdekkers minimaal één rietdekker het Vakdiploma Rietdekken heeft, met hierop aansluitende werkervaring.

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg
www.stichtingERM.nl
URL 4004 - Riet
d.d. 28 november 2014 - versie 1.0 blz 46 van 56

Heeft u interesse in het hele document dan kan dit toegestuurd worden. 

Wat is Nova riet?

Nova riet is een merknaam van een in kunststof geproduceerde rietbossen. Dit kunststof riet heeft wat voordelen t.o.v. natuurlijk riet, waarbij het belangrijkste voordeel de zeer lange levensduur is.
Het is voornamelijk goed toepasbaar op de kwetsbare delen van een rieten dak zoals bijvoorbeeld dakkapellen, of delen van daken met een zeer flauwe helling.
Rietdekkersbedrijf den Ouden heeft ondertussen enkele werken uitgevoerd met dit relatief nieuwe product. Bent u geïnteresseerd neem dan contact met ons op of kijk op www.novariet.nl.PEFC logo
loods / tevens bezoekadres (op afspraak!): Albert Joachimikade 39 4463 AA Goes